درباره شرکت تعاونی میراب

شرکت میراب در راستای رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه برای بهبود راندمان اقدام به راه اندازی تعاونی کرد و برای شروع ابتدا از مایحتاج اولیه پرسنل مانند مواد غذایی پایه ... و در مراحل بعد .... 
در این راستا اقدام به طراحی سامانه ای جهت اتوماسیون امر خرید صورت داد که پرسنل با ورود به سامانه کالا های مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس اقدام به ثبت سفارش نمایند پس از همکاران ما در واحد تعاونی سفاش مورد نظر را آماده و تحویل شخص  می دهند